Klubbens styre og verv

1. Styre

Verv Fra-til Innehaver # Mobil E-post
Leder 2022-2023 Sverre Henricks 465 98281234 [email protected]
Nestleder 2022-2024 Claus Anders De Lange 505 92849566 [email protected]
Sekretær 2022-2024 Kenneth Selmer Lokshall 631 93462834 [email protected]
Kasserer 2021-2023 Lillian Langaard 531 92620870 [email protected]
NSF/Bane oppmann 2021-2023 Thomas Haugland 550 46420306 [email protected]
Banemester 2021-2023 Roald Lauritzen 341 95805043 [email protected]
Styremedlem 2022-2024 Ove Christian Jacobsen 586 48110409 [email protected]

3. Revisor

Verv Fra-til Innehaver # Mobil E-post
Leder 2022-2023 Roar Lindberg Strøm 333 90888815 [email protected]
Vararevisor 2022-2023 Tom Berger 4 93467958 [email protected]

4. Valgkomité

Verv Fra-til Innehaver # Mobil E-post
Leder 2022-2023 Johnny Knem 8 48999430 [email protected]
Sekretær 2022-2023 Morten Aronsen 584 92061859 [email protected]
Varamedlem 2022-2023 Rolf Stenberg 637 99544664 [email protected]