Klubbens adresser

Postadresse: Postboks 139, 3061 Svelvik.

Utebane: Juvebanen ligger langsetter Svelvikveien, første innkjøring før Juve pukkverk når du kommer fra sør.

Innebane: Ebbestadhallen, 2. etg., Markveien 32A, 3060 Svelvik.