Skytebaneinstruks

§ 1 - BESKRIVELSE

Svelvik Sportsskytteres pistolskytebane ligger på g. nr. 24, br. nr. 2 i Svelvik kommune.
Arealet leies av Juve Skog. Skyteanlegget er oppført i 1990

§ 2 - SKYTETIDER

Skytebanen er åpen for Svelvik Sportsskytteres medlemmer til følgende tider:

Dager Tider
Tirsdag 10:00 - 20:00
Onsdag 10:00 - 20:00
Fredag 10:00 - 20:00
Lørdag 09:00 - 18:00
§ 3 - VARSEL OM SKYTING
Skyting skal varsles på følgende måter:
 1. Innkjørselen til banen merkes med skiltet "Skyting pågår".
 2. Rødt flagg skal heises min. 15 minutter før skyting.
§ 4 - SKYTINGEN
 1. Kun pistolskyting er tillatt på banen.
 2. Skyting mot flasker, glass og annet forsøplende materiale er ikke tillatt.
 3. Enhver skytter skal rydde etter seg, herunder plukke opp hylser.
 4. Banen er for øvrig underlagt de til enhver tid gjeldende sikkerhetsbestemmelser.
 5. Det skal for hver treningsøkt betales en treningsavgift fastsatt av Årsmøtet.
§ 5 - LEDELSEN AV SKYTINGEN OG BANEN
 1. Ansvarlig skyteleder som er godkjent av styret har til enhver tid ledelsen på banen.
 2. Enhver skytter og tilskuer skal følge skyteleders anvisning.
 3. Skyteleder skal kontrollere at de som bruker banen er rettmessige brukere av den, jf. § 2, 1. ledd.
 4. Skyteleder kan til enhver tid vise skyttere og tilskuere bort fra banen, dersom denne instruks, sikkerhetsbestemmelser eller ordensregler overtrås. Dette SKAL da også rapporteres til styret, som vil foreta eventuelt videre forføyninger.
 5. Skyteleder er ellers ansvarlig for:
  • Varsling som nevnt i § 3.
  • At denne instruks og sikkerhetsbestemmelser følges.
  • Innkreving av treningsavgift fastsatt av Årsmøtet.
  • At materiell ryddes inn etter bruk og banen ryddes før den forlates, jfr. bl.a. § 4.
  • At flagg tas ned etter skyting.
§ 6 - FORSKJELLIGE BESTEMMELSER
 1. Styret kan dispensere fra § 2.
 2. Denne instruks er vedtatt på styremøte 1990-09-17.
 3. Denne instruks er godkjent av Nord-Jarlsberg politikammer.