Pistolkrav

Tekniske krav som stilles til pistolene i de ulike øvelsene

Pistol Maksvekt Avtrekksvekt Sikteradius Løpslende Målekasse Kaliber Annet
Silhuettpistol 1260 g Fri Målekasse Målekasse 300 mm x 150 mm x 50 mm 5.6 mm (.22) 40 mm maks løpshøyde
Grovpistol 1400 g 1000 g 220 mm 153 mm 300 mm x 150 mm x 50 mm 7.62 - 9.65 mm Ikke kompensator
Standardpistol 1400 g 1000 g 220 mm 153 mm 300 mm x 150 mm x 50 mm 5.6 mm (.22 L.R.) Ikke kompensator
Fripistol Fri Fri Fri Fri Ikke brukt 5.6 mm (.22) Grepstørrelse: håndledd fritt
Luftpistol 1500 g 500 g Målekasse Målekasse 420 mm x 200 mm x 50 mm 4.5 mm (.177)  
Militærpistol 1400 g 1360 g 220 mm 153 mm 300 mm x 150 mm x 50 mm 9mm - 11,25mm Ikke kompensator
Revolver 1400 g 1360 g Fri Fri   9mm - 11,25mm Ikke kompensator
Spesialpistol 800 g 1360 g Målekasse Målekasse 185 mm x 125 mm x 35 mm 22LR til 45ACP Ikke magnum-ladninger
Spesialrevolver 1000 g 1360 g Målekasse Max 80 mm 200 mm x 150 mm x 40 mm 22LR til 45ACP Ikke magnum-ladninger
Magnumrevolver 1 Fri 1360 g Fri Fri   Kal .357 til og med kal .40  
Magnumrevolver 2 Fri 1360 g Fri Fri   Kal .41 til og med kal .455