Våpenloven og Våpenforskriften

 Lov våpen, skytevåpen, våpendelar og ammunisjon (våpenloven)
 Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv. (våpenforskriften)