Skytebaner og skytetider

Juvebanen

Juvebanen er en 25m pistolbane som er godkjent for skyting med håndvåpen t.o.m. kal. .45. Bruk av rifle/hagle er ikke tillatt. Juvebanen ligger rett sør for Juve pukkverk på Svelvikveien.

Dager Tider
Tirsdag 10:00 - 20:00
Onsdag 10:00 - 20:00
Fredag 10:00 - 20:00
Lørdag 09:00 - 18:00

Veien opp til skytebanen er sperret med en bom som kan låses opp av de medlemmene som har nøkkel. Bommen skal alltid låses når siste person forlater skytebanen.

Medlemmer kan inneha nøkkel som utleveres av leder mot et depositum som per dato er kr. 100,-

Treningsdager for NSF skyttere: tirsdag og onsdag.

Treningsdager for DSSN skyttere: fredag.

På treningsdagene kan hele baneområdet benyttes hvis det skal settes opp spesielle øvelser. Ellers bør en benytte de respektive avsatte baner.

Lørdag bør trening foregå på avsatte baner for hver gruppe. Dynamisk på nedre bane og VM/fin på midtre bane.

Ebbestadhallen

Ebbestadhallen er en 15m miniatyrbane som er godkjent for skyting med håndvåpen t.o.m. kal. .22LR. Skytebanen ligger i 2. etg. i Ebbestadhallen, Markveien 32A, Svelvik.

Dager Tider
Mandag 18:00 - 21:00
Torsdag 18:00 - 21:00