Nyheter og informasjon

Ny webside for SVSS

Websiden har blitt oppdatert og forenklet. Innholdet er stort sett det samme, men det underliggende systemet er helt nytt.

Medlemsregistreringen er flyttet til NIF.

Innloggingen på websiden er forenklet hvor det bare registreres medlemsnr, navn, e-post og eventuell 2FA.

Svelvik Sportsskytteres websider er åpne for alle, men medlemmer kan få mer klubbspesifik informasjon ved å logge seg inn.


Oppdatert: 2023-05-31
Nyheter