Svelvik Sportsskyttere
Svelvik Sportsskyttere
Årsmøtet 2023

Årsmøtet for 2023 vil bli avholdt torsdag, 9. mars kl. 19:30 i Kirkestua.

Etter avviklet årsmøte blir det avholdt et ordinært medlemsmøte.

Saksliste for årsmøtet 2023

Valgkomiteforslag 2023

Saker som ønskes tatt opp må være styret i hende senest 14 dager før møtet avholdes.

Nyttig informasjon

Politidirektoratets våpenkompendium

Import av våpen for privatpersoner

Reise med våpen ut av Norge

Skal du ha med deg skytevåpen til et annet EØS-land, kan du søke om europeisk våpenpass. Skal du utenfor EØS, må du levere en erklæring til Tolletaten ved grensepassering/utreise. Les mer på Tollvesenets sider.

NSF Nasjonale pistolregler

  • Finfelt
  • Grovfelt
  • Revolverfelt
  • Militærfelt
  • Spesialpistol
  • Spesialrevolver
  • Magnum 1
  • Magnum 2
  • T 96