Svelvik Sportsskyttere
Svelvik Sportsskyttere
Siste nyheter og informasjon

2022-02-08: Stevner

  • Nybegynner felt 23. april

Starttid for alle stevner er kl. 09:00

2022-03-28: Årsmøtereferat fra 24. mars 2022 ligger tilgjengelig for innloggede medlemmer.

Oppdatert informasjon om grasrotandelen:
svelviksportsskyttere.no/grasrot

Ikke registrert e-post eller mobil

Dette er de medlemmene som vi mangler e-post og/eller mobil på. Av personvernhensyn listes kun medlemsnummer. Du kan også registrere e-post og mobil her.

E-post Mobil
Nyttig informasjon

Politidirektoratets våpenkompendium

Import av våpen for privatpersoner

Reise med våpen ut av Norge

Skal du ha med deg skytevåpen til et annet EØS-land, kan du søke om europeisk våpenpass. Skal du utenfor EØS, må du levere en erklæring til Tolletaten ved grensepassering/utreise. Les mer på Tollvesenets sider.

NSF Nasjonale pistolregler

  • Finfelt
  • Grovfelt
  • Revolverfelt
  • Militærfelt
  • Spesialpistol
  • Spesialrevolver
  • Magnum 1
  • Magnum 2
  • T 96